ເພື່ອຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານກະລຸນາໃສ່ລະຫັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານຢູ່ໃນປ່ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລະກົດປຸ່ມ "ຕິດຕາມ". ນີ້ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານໃນໃບຮັບເງິນຂອງທ່ານແລະໃນອີເມວຢັ້ງຢືນທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ.

ນີ້ມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

ຄິກທີ່ດາວເພື່ອໃຫ້ຜະລິດແນນ!

ຜະລິດແນນເສລີ່ຍ 0 / 5 Vote count: 0

ບໍ່ມີຄະແນນສຽງມາຮອດປະຈຸບັນ! ເປັນຜູ້ ທຳ ອິດທີ່ໃຫ້ຄະແນນຕໍ່ໄປນີ້.